Talous, yrittäminen ja turvallisuus

Videoissa ja artikkeleissa käsitellään taloutta, yrittämistä ja digitalisaatiota osana turvallisuutta.

Videot

Talous ja turvallisuuspoliittinen tilanne Aiheesta keskustelemassa eurovaaliehdokas, kansanedustaja ja kenraalimajuri (evp) Pekka Toveri, europarlamentaarikko Petri Sarvamaa ja talousvaikuttaja Björn Wahlroos.

Luottamusinfrastruktuuri – kaiken digitalisaation perusta

Eurovaaliehdokas, kansanedustaja ja kenraalimajuri (evp) Pekka Toveri ja ”digisotaveteraani” Bo Harald käyvät keskustelua luottamusinfrastruktuurin merkityksestä kaiken digitalisaation perustana.

Artikkelit

Kilpailukyky ja turvallisuus on nähtävä toisiaan tukevana kokonaisuutena

Tulevan EU-vaalikauden kaksi suurinta teemaa ovat unionin kilpailukyky ja turvallisuus. Ilman kilpailukykyistä EU:ta ei ole rahoitustakaan monille elintärkeille lainsäädäntöhankkeille. Euroopan unionin on varmistettava roolinsa houkuttelevana investointikohteena yrityksille.

Kilpailukykymme varmistajia ovat luonnollisesti yritykset ja onkin pidettävä huoli siitä, että sääntely-ympäristö säilyy niille kohtuullisena. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat EU:n talouden perusta, sillä niiden osuus kaikista EU:n yrityksistä on peräti 99 prosenttia. Lainsäädäntöä ei voida tehdä kapeakatseisesti vain isoille toimijoille, tämä uhkaa tukahduttaa pienemmät toimijat. Joustavan sääntely-ympäristön lisäksi muun muassa EU:n yritysohjelmat ja rahoitusvälineet sekä muu yrittäjätuki on pidettävä politiikan keskiössä – lisäksi nämä on tuotava riittävän lähelle ja ymmärrettäviksi yrittäjille.

Samaan aikaan taloudellinen turvallisuus EU:ssa on ehdottoman tärkeä elementti geopoliittisten jännitteiden keskellä.

Komissio on ehdottanut taloudellisia toimenpiteitä, joilla vahvistetaan ulkomaisten sijoitusten tehokkaampaa seurantaa, harjoitetaan koordinoidumpaa lähestymistapaa EU:n kaksikäyttötuotteiden vientiin sekä tiedostetaan EU:n ulkomaisten sijoitusten riskejä. On oltava tarkkana sen suhteen, millaisia riskejä esimerkiksi edistyneisiin teknologioihin liittyy sekä viennin että EU:n ulkomaisten sijoitusten osalta.

EU kehittää paraikaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa unionin taloudellisen turvallisuuden suojelemiseen. Kilpailukyvyn varmistaminen turvallisuus edellä ei ole mahdoton tehtävä, mutta se vaatii vahvaa asiantuntemusta päätöksenteossa. Unionin taloudellisellen turvallisuudelle on sanottava kyllä. Yleiselle, yrityksiä tukahduttavalle ylisääntelylle puolestaan on asetettava selkeät rajat vahvan kilpailukykymme varmistamiseksi. Kilpailukyky ja turvallisuus onkin nähtävä toisiaan tukevana kokonaisuutena.

Komissiota on painostettava tukemaan pk-yrityksiä lisää

Yritykset ovat taloutemme selkäranka ja pitkän aikavälin taloudellisen hyvinvoinnin tae. Pienet ja keskisuuret yritykset työllistävät EU-tasolla noin 100 miljoonaa ihmistä ja tuottavat yli puolet EU:n bruttokansantuotteesta. Yli miljoona suomalaista tekee töitä Suomen yrityksissä.

Aika, jossa elämme, vaatii yrityksiltä nopeaa sopeutumiskykyä. Pienten ja keskisuurten yritysten etu on suuria yrityksiä nopeampi muuntautumiskyky, jonka ansiosta niillä on mahdollisuus sopeutua muuttuvaan markkinaan. Suomi on pieni ja avoin talous, minkä vuoksi olemme kovin riippuvaisia maailmantalouden kehityksestä. Pk-yritysten viennin kasvu tyrehtyi Venäjän hyökkäyssodan alettua ja vaikka yritykset ovat löytäneetkin korvaavia markkinoita, vaikutukset vientiin on ymmärrettävä ja edelleen on löydettävä keinoja, joilla pk-yrityksiä tuetaan.

Pk-yrityksille on kyllä tarjolla lukuisia EU-ohjelmia, joiden avulla tarjotaan rahoitusta ja pääsyä markkinoille. Suomalaiselle osaamiselle on kysyntää ja vientiosaamista voidaan entisestään vahvistaa. Esimerkiksi Horisontti Eurooppa -puiteohjelma tarjoaa rahoitusta tutkimukselle ja innovaatiolle. Valitettavasti EU-rahoitteiset projektit ja ohjelmat näyttäytyvät usein monimutkaisina, vaikka ne tarjoavat merkittävää etua muun muassa liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistumiseen.

Suomalaisia pk-yrityksiä on jatkossakin tuettava sekä tiedollisesti että taloudellisesti, jotta ne pystyvät jatkamaan tärkeässä roolissaan. Samaan aikaan lainsäädäntöympäristön on pysyttävä kohtuullisena ja joustavana erityisesti pk-yritysten näkökulmasta. Jos sääntely on ennakoimatonta ja liian tukahduttavaa, mahdollisuudet uudistua muuttuvassa markkinassa hankaloituvat liikaa. Komissiota on painostettava tulevalla EU-kaudella auttamaan pk-yrityksiä pois kurimuksestaan.

Haluatko kasvaa?

Tule mukaan Pekka Toverin kampanjatiimiin. 

Mikäli haluat tukea taloudellisesti Pekan matkaa kohti EU- parlamenttia, voit lahjoittaa haluamasi summan tilille FI27 1544 3000 3662 81 (Team PeTo ry).