Miksi olen ehdokkaana?

Viimeisen puolentoista vuoden aikana Euroopan turvallisuustilanne on valitettavasti muuttunut vain huonompaan suuntaan. Samaan aikaan olen työssäni puolustusvaliokunnassa ja yleisemminkin saanut huomata, että meidän turvallisuuteemme liittyvät suunnittelu ja päätöksenteko ovat osaavissa käsissä ja perustuvat realistiseen kuvaan maailman nykyisestä turbulentista tilasta. Eduskunnassa vallitsee suuri yksimielisyys kansalliseen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja edustajina on useita sotilastaustaisia henkilöitä tuomassa omaa osaamistaan keskusteluun ja päätöksentekoon.

Eduskunta ei siis tällä rintamalla “yhtä miestä kaipaa”. Toisin on Euroopan Unionissa. Siellä ollaan vasta heräämässä Unionin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tärkeyteen ja siihen, mitä Unionin pitäisi tehdä Euroopan puolustuksen kehittämiseksi. NATO antaa meille tehokkaan pelotteen Venäjän sotilaallisia uhkia vastaan. Meitä voidaan kuitenkin uhata monin muin keinoin, joiden torjumiseen NATO:lla ei ole keinoja. Venäjä hyökkää Eurooppaa vastaan kyberhyökkäyksillä, informaatiosodankäynnillä, iskemällä keskeistä energia- ja tiedonsiirtoinfrastruktuuria vastaan, käyttämällä pakolaisasetta ja monin muin keinoin. Käynnissä oleva globaali suurvaltakilpailu tuo myös merkittäviä taloudellisia uhkia suurvaltojen hyödyntäessä muun muassa toimitusketjujen haavoittuvuuksia poliittisiin tavoitteisiinsa päästäkseen.

Jotain positiivisia merkkejä EU:n heräämisestä turvallisuusuhkiin on onneksi jo havaittavissa. Tästä kertoo esimerkiksi komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin Münchenissä tekemä ehdotus puolustuskomissaarin tehtävän perustamisesta. Tämä tulee toteutuessaan osaltaan korostamaan EU:n roolia Euroopan puolustuskyvyn parantamisessa ja kehittämisessä. EU:lla on lainsäädäntökeinoja ja taloudellisia mahdollisuuksia parantaa kykyämme puolustautua kyber- ja informaatiouhkia vastaan, kehittää kriittisen infrastruktuurin suojaamista ja vaikeuttaa pakolaisaseen käyttämistä jäsenmaita vastaan. 

EU-maiden ja NATO:n suhteiden ja yhteistyön määrittely on myös valinkauhassa, eikä vähiten USA:n huomion kääntyessä yhä enemmän Tyynelle Valtamerelle ja Kiinan uhkaan. NATO:a ei tarvitse keksiä uudelleen, mutta Euroopan Unionin tulee kyetä vähentämään

riippuvuuttaan USA:n sotilasmahdista uskottavalla omalla yhteistyöhön perustuvalla puolustuskykyjen kehittämisellä ja puolustusteollisuuden merkittävällä vahventamisella. Suomelle on ensiarvoisen tärkeää olla mukana määrittelemässä näitä ratkaisuja ja sovittaa niitä meille sopiviksi.

Olen ollut noin kolmanneksen työurastani kansainvälisissä tehtävissä, mm. puolustusasiamiehenä Washingtonissa ja yhteysupseerina transformaatioesikunnassa USA:n Norfolkissa, olen työskennellyt myös kriisialueilla kuten Bosniassa ja Afganistanissa. Nuo tehtävät ovat kasvattaneet kykyäni toimia kansainvälisissä yhteyksissä ja antaneet ymmärrystä siitä, miten turvallisuus- ja puolustuspoliittinen yhteistoiminta on käytännössä järjestettävissä. Suomella on myös paljon annettavaa EU:lle nyt, kun se haluaa kehittää puolustuksellista kyvykkyyttään. Meillä on ainutlaatuinen kokonaisvaltaisen maanpuolustuksen konsepti, johon liittyy myös toimiva ja laaja-alaisesti ylläpidetty huoltovarmuusjärjestelmä. Nämä ovat asioita, joita haluan olla edistämässä EU:n laajuudessa.

Tulevissa EU-vaaleissa on kysymys turvallisuudesta. Sota on nyt Euroopassa ja se nostaa valokeilaan sotilaallisen kyvykkyyden takaamaan turvallisuuden ja tuon kyvyn kehittämisen ja ylläpidon. Valokeilassa on myös kyky puolustautua erilaisia hybridisodankäynnin uhkia vastaan. Sen tärkeys on nyt huomattu, koska se mahdollistaa rauhan, jota yhteiskunnat tarvitsevat kehittyäkseen ja taatakseen kansalaisilleen turvallisen ympäristön elämälleen.

Vaikka Suomea tarvitaan EU:ssa vahvistamassa Euroopan puolustusta, pitää meidän myös puolustaa Suomen etuja EU:ssa. Turvallisuutta on myös Suomen talouden toimintaedellytysten takaaminen. Samalla kun huolehdimme vihreästä siirtymästä, ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumisesta, meidän on turvattava Suomessa esimerkiksi toimiva metsäteollisuus ja omavarainen ruoantuotanto. Etenkin jälkimmäinen on merkittävä osa huoltovarmuuttamme. Väyläverkostoamme on kehitettävä niin, että meillä on sekä turvalliset ja luotettavat reitit sotilas- ja siviilikuljetuksille Suomeen, että Suomen sisällä. Näissä kaikissa meillä on EU:ssa puolustettavaa, että mahdollisuuksia saada kehittämistukea.

Tällaisin ajatuksin lähden tavoittelemaan europarlamentin paikkaa ensi kesäkuun vaaleissa

Haluatko kasvaa?

Tule mukaan Pekka Toverin kampanjatiimiin. 

Mikäli haluat tukea taloudellisesti Pekan matkaa kohti EU- parlamenttia, voit lahjoittaa haluamasi summan tilille FI27 1544 3000 3662 81 (Team PeTo ry).