Miksi me tuemme Pekkaa?

Petteri Orpo, pääministeri 

Minä en voisi ajatella parempaa ehdokasta EU-parlamenttiin, kuin sinä Pekka. Olet todellinen turvallisuuden ja puolustuksen ammattilainen, sinulla on valtava uskottavuus. Se miten olet kansanedustajan työsi ohella pystynyt toimimaan asiantuntijana ja kommentaattorina kertoo siitä, että sinuun luotetaan hyvin laajasti ja sinua halutaan kuulla.  
Linkki videoon

Heikki Autto, kansanedustaja, Suuren valiokunnan pj. ja Kokoomuksen puoluevaltuuston pj.

Turvallisuus on noussut EU:n ajankohtaisten asioiden aivan pakan päällimmäiseksi ja sen vuoksi on tärkeää, että Suomesta saadaan edustajia, jolla on tästä teemasta paljon sanottavaa. Olen oppinut tuntemaan kansanedustaja kollega Pekka Toverin erittäin asiantuntevana henkilönä ja Pekka on tehnyt vaikutuksen. 

Linkki videoon

Elina Valtonen, ulkoministeri 

Me tarvitaan rautaisia osaajia ja ammattilaisia Euroopan Unionin päätöksentekoon, erityisesti puolustus- ja turvallisuusulottuvuudesta.

Linkki videoon

Jone Nikula, mediapersoona 

Olen täysin vakuuttunut siitä, että mies, jolla on taskussaan lupa ajaa kaikkia Suomen panssaroituja ajoneuvoja, kykenee ajamaan myös Suomen etua Euroopassa. Äänestäkää Pekka Toveri Eurooppaan.

Linkki videoon

Enna Tainio, eläintoiminnan vastaava 

Nykyisessä maailmantilanteessa Eurooppa tarvitsee vahvan sekä yhtenäisen puolustuspolitiikan. Pekka Toverilla on näihin tehtäviin vaadittava ammattitaito sekä kokemus, jolla edustaa Suomea ja rakentaa toimivaa turvallisuusratkaisua EU:lle. 

Linkki videoon 

Jari Matinolli, maanviljelijä 

Koronakriisi ja erityisesti Venäjän aiheuttama turvallisuuskriisi ovat tehneet haasteita viljelylle: taloudellisia haasteita ja myös tuotantopanosten saannissa on logistiikkaongelmia. On tärkeää, että EU:ssa ollaan jatkossa tarkempia kriisien varalta ja Pekka Toveri on erinomainen valinta kohtaamaan nämä ongelmat.  

Linkki videoon

Jonas Back, reservist

Det är få som har Pekka Toveris säkerhetspolitiska expertis. Han får min röst.

Linkki videoon

Liping, Kiinasta Suomeen muuttanut opettaja

Olen huolissani Ukrainan sodasta. Minä uskon, että äänestämällä Pekka Toveri europarlamenttiin, voidaan auttaa Ukrainaa sodan voittoon. Pekka Toveri, 231, saa minun ääneni.
 

Binga Tupamäki, puheenjohtaja 

Pekka Toveri edustaisi turvallista Eurooppaa. Hänellä on paljon näkemyksiä turvallisuuden saralla ja tässä maailman tilanteessa luulen, että Pekka olisi oiva lisäys Meppien galleriaan.

Linkki videoon

Petri Sarvamaa, MEP

Pekka Toveri on juuri se ehdokas, jolla on parhaat mahdollisuudet pärjätä Euroopan palamentissa. Tämä on sellainen tantere, että täällä tarvitaan juuri Pekan taustaa, asennetta ja kansainvälistä kokemusta. Ja sitten hoituu ne Suomen maat ja metsät, kokonaisturvallisuus ja ruokahuolto.

Linkki videoon

Marko Sanberg, yksityissijoittaja

Äänestin Pekkaa sen vuoksi, että hänellä on kansainvälistä kokemusta, kiinnostunut talousasioista ja ennen kaikkea oman aikaisemman ammattinsa vuoksi hän on turvallisuusekspertti, joka voi antaa paljon turvallisuuteen liittyviä kehittämisideoita EU-parlamenttiin ja koko Euroopan tasolle.  

Linkki videoon

Björn Wahlroos, talousvaikuttaja

Minuun on tehnyt syvän vaikutuksen se asiantuntemus, joka Pekalla on ollut turvallisuuspolitiikan asioissa. Tällaista asiantuntemusta tarvitsemme EU-parlamenttiin. Sanoisin, että tässä on kyse ylikompetenssista, mutta ehkä parempi näin päin.

Linkki videoon

Ada Augustin, kauppatieteiden yo. 

EU:n tilanteessa minua huolettaa unionin kyky sopeutua alati muuttuva turvallisuustilanteeseen. Siihen tarvitaan suomalaista kokemusta ja asiantuntijuutta. Siksi Pekka Toveri.  

Linkki videoon

Ossi Aura, johtamisen tutkija

Pekan laaja kokemus ulko- ja turvallisuuspolitiikasta verkostoineen on iso apu parlamentaarikon työssä. Arvostan myös hänen johtajan kokemusta: kenraali osaa hahmottaa laajatkin kokonaisuudet, muodostaa niistä selkeitä suunnitelmia ja toteuttaa asioita tehokkaasti.

Linkki videoon

Bo Harald, ”digi-sotaveteraani” 

Yksi askel parempaan turvallisuuteen on juuri nyt EU:ssa käynnissä oleva satsaus digitaaliseen luottamusinfrastruktuuriin. Kun kävin tätä laajaa kokonaisuutta ja Suomen kolmen vuoden etumatkaa esittelemässä Pekalle eduskunnassa, jäin ihmettelemään, kuinka hän heti näki sen avaimena niin tuottavuuden, palveluiden kuin turvallisuuden parantamiseksi.

Linkki videoon

Katja Korjus, sairaanhoitaja

Suomalaisen kokonaisturvallisuuden malli on osoittanut toimivaksi ja minun mielestäni tämä on meidän kaikkien yhteinen asia. Pekka Toveri on oikea ihminen viemään tätä EU:hun.

Linkki videoon

Elvi Ragnell, taidemaalari, ent. Palacen tj.

Tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, missä me nyt olemme, on mielestäni erittäin tärkeätä, että ehdokkaamme on henkilö, jolla on tarvittavaa osaamista, vankkaa sellaista, siksi ehdokkaani on Pekka Toveri.

Linkki videoon

Arto Pasanen, kahden ihanan pikkutytön ukki

Pekka on koulutukseltaan ja kokemukseltaan ylivertainen. Pekka on juuri se henkilö, jota tarvitaan määrittelemään EU:lle päättäväinen ja määrätietoinen linja Venäjän aggressiota vastaan. Siksi tulen piirtämään vaalilippuun numeron 231 niin omasta kuin lastenlapsieni puolesta. 

Linkki videoon

Matti Kairi, Aurinkorannikko 

EU-vaaleissa yksi tärkeimmistä tavoitteista on Euroopan turvallisuuden nostaminen kokonaan uudelle tasolle. Siinä tarvitsemme Pekka Toverin panosta. Hän hallitsee turvallisuusasiat monesta näkökulmasta. Sen lisäksi hän on erittäin hyvin verkostoitunut, monella eri tasolla.

Linkki videoon

Pia Bertling, salkunhoitaja  

Pekalla on ollut pitkä ura kansainvälisissä tehtävissä, hänellä on kyky visioida asioita ytimekkäästi, hän osaa kaikissa asioissa varmistaa, ettei EU-päätöksenteko vaaranna Suomen turvallisuutta ja hän on viemässä suomalaista kokonaisvaltaista maanpuolustuksen mallia osaksi EU-puolustuksen suunnittelua.

Linkki videoon

Hannu Luoma, laulaja, laulupedagogi

Pekka on oikea henkilö EU-parlamenttiin tuomaan syvää näkemystänsä turvallisuudesta ja vakaudesta, jo hänen työhistoriansa ja elämänkokemuksensa perusteella. Hän ymmärtää suuria linjoja eikä takerru lillukanvarsiin, ymmärtää mykkoritsoja, niitä rakenteita, joiden perusteella maanpinnan tapahtumat toimivat ja jotka vaikuttavat siihen kuinka turvallista meillä on.

Linkki videoon

Jarno Limnéll, kansanedustaja

Näinä aikoina Suomi ja Eurooppa tarvitsevat vahvaa asiantuntemusta, osaamista sekä asioiden aktiivista edistämiskykyä. Pekalla on nämä kaikki. Lämmin suositus Pekka Toverille.

Linkki videoon

Hannu Laakso, luontokuvaaja 

Pekka Toverilla on kyky sekä tuottaa purevia näkemyksiä että viestiä niistä selkosanaisesti. Se on melkoinen hyve näinä kylminä aikoina, näinkin pohjoisesta katsottuna.

Linkki videoon

Mikaeli Langinvainio, yrittäjä

Maailmanpoliittinen tilanne on nyt sellainen, että me tarvitsemme Brysseliin kipeästi päättäjiä, jotka pystyvät tekemään sekä ajankohtaista tilanneseurantaa hyvistä lähteistä että strategista analyysia, johtopäätöskykyä, sitä Pekka Toveri todella edustaa ja sen takia valintani on 231.

Linkki videoon

Yulia, from Kyiv, Ukraine

This war is my everyday concern. I believe voting for Pekka Toveri to European Parlament is the best way to win this war against Russia.

Linkki videoon

Matias Luoma, ylioppilas 

Mielestäni tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa, mitä joudumme todistamaan, tarvitsemme Brysseliin sellaista ydinosaamista, jollaista Pekalta todella löytyy.  Tehdään yhdessä Pekka Toverista europarlamentaarikko äänestämällä 231.

Linkki videoon

Anastasia Kuznetsova, Suomessa asuva, Ukrainan sotaa paennut ja suojelua hakenut 

Mielestäni Pekka Toveri on erittäin pätevä ehdokas EU-parlamenttiin, koska hänellä on erittäin syvä ymmärrys Ukrainan tarpeista.

Linkki videoon

Pauli Kiuru, kansanedustaja

Pekalla on kansainvälistä kokemusta, koulutusta ja kielitaitoa. Tutustuin Pekkaan, kun hän oli Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö ja hän kävi asiantuntijana meillä tiedusteluvalvonta valiokunnassa. Pidin hänen asiantuntemuksestaan ja rauhallisesta tyylistään esittää asioita. Pekan numero on 231.

Linkki videoon 

Matti, maatalon poika

Eurovaaliehdokkaani tuntee meidän kokonaisturvallisuuteemme ”aasta ööhön” ja tuntee myös suomalaisen maatalouden merkityksen meidän huoltovarmuudellemme. Siksi ehdokkaani on Pekka Toveri numerolla 231.

Linkki videoon

Jukka Kopra, kansanedustaja

Pekka Toveri on henkilö, joka varmasti pystyy pitämään esillä oikealla tavalla nämä meille kaikille tärkeät ja keskeiset turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvät kysymykset Euroopan parlamentissa.

Linkki videoon

Sari Nurro, maakunta-vaikuttaja, P-Pohjanmaa

Tuen Pekan valintaa EU-parlamenttiin Suomen edustajana, koska suomalainen kokonaisturvallisuuden malli on sellainen, jota tulisi viedä myös EU-institutioihin. 

Linkki videoon

Antti Häikiö, UM:n virkamies

Olin juuri viisi vuotta Brysellissä, joka lupasi Ukrainalle, jopa miljoona tykistökranaattia jo vuosi sitten, eikä niitä ole näkynyt vieläkään. Pekka tarvitaan Brysseliin ja kun Pekka valitaan EU-parlamenttiin niin minäkin tiedän, että Eurooppa alkaa vahvistua.  

Linkki videoon

Julius Rito, paloesimies

Euroopassa on tällä hetkellä sota ja me tarvitaan EU-parlamenttiin kenraali tekemään hyviä ja oikeita päätöksiä. Äänestä sinäkin Pekka Toveria, 231.

Linkki videoon

Haluatko kasvaa?

Tule mukaan Pekka Toverin kampanjatiimiin. 

Mikäli haluat tukea taloudellisesti Pekan matkaa kohti EU- parlamenttia, voit lahjoittaa haluamasi summan tilille FI27 1544 3000 3662 81 (Team PeTo ry).