Maaseudun elivoima

Metsästys kuuluu maaseudun elämäntapaan

Metsästäjäliiton sivusto

Europarlamenttivaalit lähestyvät. Metsästäjäliitto esitti eduskuntapuolueille neljä EU-politiikan ajankohtaista kysymystä. Kaikki puolueet Liike nytiä lukuunottamatta vastasivat. Katso millaista metsästyspolitiikkaa Kokoomus lähtee ajamaan Brysselissä.

 1. Miten puolueenne suhtautuu suurpetojen tiukan suojelutason lieventämiseen (luontodirektiivin liitesiirto) ja kannanhoidollisen metsästyksen edistämiseen, ja miten puolueenne toimii EU-tasolla asiassa?

  Suurpetojen osalta on oltava jatkossakin mahdollista poistaa haittaa ja vaaraa aiheuttavia yksilöitä. Vastuullisesti toteutettu kannanhoidollinen metsästys on Suomessa järkevää.
 1. Miten puolueenne suhtautuu valkoposkihanhen ja merimetson metsästykselliseen kannanhallinnan edistämiseen ja miten puolueenne toimii EU-tasolla asiassa?

  Tärkeintä on saada riittävän järeät keinot käyttöön lintuvahinkojen vähentämiseksi. Kankeista ja riittämättömistä viranomaisten lupapäätöksistä on päästävä eroon ja selvästi mahdollistettava näiden lintujen kannan säätely ampumalla, karkottamisen ja yksittäisten poikkeuslupien sijaan.
 1. Miten puolueenne suhtautuu Itämeren hylkeiden metsästyksen edistämiseen ja miten puolueenne aikoo edistää EU:ssa hyljetuotteiden kauppakiellon purkamista?

  Kokoomuksella ei ole puolueena yksityiskohtaista kantaa hylkeiden metsästystä koskeviin muutoksiin.
 1. Miten puolueenne suhtautuu EU:ssa kaavailtujen lyijyammusrajoitusten lieventämiseen, kuten järjestöt ovat esittäneet (nykyisinkin käytetyt lyijyluodit tulisi sallia ampumaradoilla ilman merkittäviä ja kalliita muutostöitä), ja miten puolueenne toimii EU-tasolla asiassa?

  Kokoomus kannattaa ampumaratoja koskevan sääntelyn keventämistä. Tavoitteena on harjoitteluedellytysten turvaaminen ja vahvistaminen sekä metsästysharrastuksen että yleisemmin ampumaurheilun ja reserviläistoiminnan tarpeisiin.

 


 

Pekka Toveri 

Puolue: Kansallinen Kokoomus
Numero: 231
Metsästysmyönteinen
 
En erikseen luettele tässä kantojani Metsästäjäliiton tavoitteisiin: olen niistä nimittäin täysin samaa mieltä.  EU:n säännöksiä tulee tehdä ja niitä tulkita aina kansallisista lähtökohdista; se tulee olemaan periaatteeni Brysselissä.
 
Taustastani johtuen nostan esiin muutamia seikkoja suomalaisista metsästäjistä ja metsästyskulttuurista. Sitä leimaa vastuullisuus. Se näkyy kaikessa; luonnon ja saaliseläinten kunnioittamisessa sekä siinä, kuinka aseiden kanssa toimitaan. Kouluttajana toimiessani metsästäjät erottautuivat valmiuksiltaan; heille luonnossa liikkuminen ja siellä selviytyminen oli opittua, samoin aseiden kanssa toimiminen.
 
Tällaisen perinteen siirtämistä tulee tukea, ei vaikeuttaa turhin direktiivein. Metsästys on harrastus, jota mahdollisuuksien mukaan jatketaan, kunnes kutsu “ikuisille jahtimaille” tulee. Tällä on suuri merkitys niin ruumiillisen kuin henkisenkin kunnon osalta. Metsästäjät ovat myös suuri “hiljainen reservi” tässä myllerrysten maailmassa.
  
  

Haluatko kasvaa?

Tule mukaan Pekka Toverin kampanjatiimiin. 

Mikäli haluat tukea taloudellisesti Pekan matkaa kohti EU- parlamenttia, voit lahjoittaa haluamasi summan tilille FI27 1544 3000 3662 81 (Team PeTo ry).