Maaseudun elinvoima

Maaseudun elinvoimaisuudesta on pidettävä huolta

Suomi on harvaan asuttu, maaseutumainen pitkien yhteyksien maa. Näitä tosiasioita ei voida sivuuttaa politiikassa. Metsämme ja ruoantuotantomme sijaitsevat maaseudulla – mutta niin sijaitsee paljon muutakin maallemme tärkeitä asioita: muun muassa sotilastukikohtia, matkailukohteita ja teknologiayrityksiä. Esimerkiksi kotimaan matkailu on ollut viime vuosina kasvava trendi. Kesällä monessa paikassa Euroopassa on liian kuuma, minkä vuoksi tulijoita tulee jatkossa muualtakin riittämään, muulloinkin kuin talvisesonkina.

Vaikka moni meistä suomalaisista asuu nykyään kaupungeissa, monen suomalaisen juuret ovat edelleen maaseudulla. Moni suomalainen on ylpeä luontosuhteestaan ja haluaa vaalia sitä. Maaseudun pitäminen elinvoimaisena on paitsi kulttuurisesti meille tärkeää, myös strategisesti ja taloudellisesti viisasta. Työtä poikkihallinnollisen maaseutupolitiikan eteen on tehty kymmeniä vuosia. Suomessa maaseutupolitiikan koordinaatiolle on vahvat rakenteet.

Toimettomaksi ei pidä jäädä myöskään EU:n tasolla. Maaseudun kehittäminen on Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan toinen pilari, ja sen avulla halutaan esimerkiksi parantaa maa- ja metsätalouden kilpailukykyä sekä edistää maaseudun elinkeinoelämää. EU-hankkeet, joiden avulla maaseutua tuetaan taloudellisesti, on tuotava lähelle suomalaisia maaseudun asukkaita. Lainsäädäntöhankkeisiin, jotka tavalla tai toisella vaikeuttavat maaseudun asukkaiden elämää, on vaikutettava suomalaista näkökulmaa palvellen.

Me suomalaiset voimme näyttää EU-tasolla, että maassamme halutaan pitää sen kaikista osista huolta. Paras lopputulos saadaan, kun sekä maaseudun että kaupunkien etu nähdään samassa kuvassa. Elinvoimainen maaseutu on koko maamme etu.

Haluatko kasvaa?

Tule mukaan Pekka Toverin kampanjatiimiin. 

Mikäli haluat tukea taloudellisesti Pekan matkaa kohti EU- parlamenttia, voit lahjoittaa haluamasi summan tilille FI27 1544 3000 3662 81 (Team PeTo ry).