Kokonaisturvallisuuden toimintamallia on kehitettävä

Suomella on erittäin pitkät, talvi- ja jatkosotien kokemuksiin pohjautuvat perinteet varautumisen kehittämisestä yhteistyönä. Kokonaismaanpuolustuksen perustalle rakennettu kokonaisturvallisuuden ajatus on ennen kaikkea kehittää varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyönä. […]

Sisäiseen turvallisuuteen täytyy panostaa

Sisäinen turvallisuus ja siihen liittyvät huolet ovat nousseet viimeisten vuosien aikana yhä vahvemmin esille julkisessa keskustelussa. Lisääntynyt jengiväkivalta, joka koskettaa vahvasti erityisesti nuorisoa, on ollut länsinaapurissamme erityisen huomion kohteena, ja […]

Puolustus on pidettävä kunnossa

Venäjän hyökkäyssota on muuttanut voimakkaasti Euroopan turvallisuusympäristöä. Ensimmäistä kertaa lähes kahdeksaankymmeneen vuoteen on sodan varjo langennut tässä laajuudessa Euroopan ylle, ja valtio toisensa perään kiirehtii lisäämään panostuksia maanpuolustukseen. Alkuvuodesta 2022 […]